Fr John B. Tsang Chan 曾慶文神父

Serran Winnie Yau interviewed Fr. John B Tsang, Chaplain of The Serra Club of Hong Kong, on 14 April 2015.
2015年4月14日香港培聖會會員游余蟾華訪問培聖會神師曾慶文神父.

 

 

 

Back to "Videos for Vocation"